Wat is Integratieve KindertherapieDeze kindertherapie is een kortdurende therapie waarin het kind via een unieke benadering kan veranderen. De therapie is effectief, het kind staat centraal, we werken spelenderwijs naar een oplossing van zijn of haar probleem. Niet het behandelmodel staat centraal, maar het kind met zijn of haar communicatiemiddelen en klacht.

Vanuit de integratieve benadering wordt het kind benaderd vanuit zes verschillende invalshoeken. Ieder kind is uniek en is het meest gebaat bij een behandeling die op zijn of haar situatie en mogelijkheden is gericht. Hierdoor is de therapie nooit afhankelijk van één bepaalde zienswijze of methodiek.

Integratief: een aanpak vanuit verschillende invalshoeken

Therapiemodellen zijn:

  • Psychodynamisch model. Het probleem ligt in een onverwerkt verleden, de nare ervaring wordt in therapie verwerkt.
  • Spiritueel model. Er wordt gezocht naar zingeving en vorming van identiteit. In de therapie kan het kind zich bezinnen op zijn of haar sterke kanten; onderzoeken wie je bent en wat je wilt.
  • Gezins- of communicatiemodel. Ouders kunnen de boodschap die het kind hun probeert te vertellen leren verstaan.
  • Medisch model. Wat vertelt het lichaam? Soms worden psychische klachten ook in het lichaam gevoeld. Therapiedoel: integratie van lichaam en geest.
  • Stressmodel. Er wordt gewerkt aan draagkracht vergroten en aan draaglast verkleinen.
  • Gedragstherapeutisch model. Het aan- en afleren van gedrag (b.v. sociale vaardigheden)

De bovenstaande therapiemodellen kennen elk hun beperkingen. In het belang van het kind worden uit de verschillende modellen de interventies toegepast die op dat moment het meest van toepassing zijn. Deze geïntegreerde aanpak zorgt ervoor dat uw kind centraal blijft staan en niet de methodiek of de visie van de therapeut. Integratief betekent dus dat de therapeut de verschillende vormen in een uur, soms zelfs in een kwartier, kan gebruiken, steeds aansluitend aan de behoeften van uw kind.

Let op: vanaf 01-01-2018 worden uitsluitend kinderen vanaf11 jaar in behandeling genomen.