Hulp vragen bij relatieproblemen is tegenwoordig een stuk gemakkelijker geworden. Mensen vinden het van belang te weten welke krachten er tussen partners werkzaam zijn, waar ze vandaan komen en hoe ze op elkaar inwerken. Het is belangrijk om het probleem van een vastgeroeste relatie, zoals het uit elkaar groeien of ruzie op te lossen. Seksuele problemen in de relatie spelen daarbij soms ook een rol.

In relatietherapie wordt niet gekeken naar goed of fout. Relatieproblemen zijn niet altijd te wijten aan persoonlijk falen van een van de partners. In een relatietherapie leren beiden om te zeggen hoe ze zich voelen en wat ze van de ander nodig hebben, dat brengt de communicatie weer op gang. Wanneer je het eens bent over dat er eens goed over gepraat moet worden, komen oplossingen weer in zicht.

Wanneer relatietherapie?

  • Wanneer je ontevreden bent over je relatie en je er samen echt voor wilt gaan om de relatie structureel te verbeteren.
  • Wanneer je allebei wilt ontdekken of het nog de moeite waard is om in je relatie te investeren of dat het beter is om de relatie af te ronden.
  • Wanneer je samen de kwaliteit van je relatie wilt verbeteren of uitbreiden.

Kenmerken van relatietherapie:

  • Werken aan de relatie betekent ook werken aan jezelf, in gesprekken samen en individueel.
  • Samen ontdekken van kracht en creativiteit in de relatie, vergroten van het zelf-oplossend vermogen om met problemen en uitdagingen om te gaan.
  • Komen tot helderheid en inzicht, ontwikkelen van begrip en respect
  • Onderwerpen die verder aan bod kunnen komen zijn o.a.: delen, aandacht, liefde, communicatie, samen zijn, tijd, overspel, seksualiteit, kinderen, opvoeding, familie, geld, steunen, zelfwaardering, macht, afhankelijkheid.

Hoe gaat de therapie in zijn werk?

Bij relatietherapie is het belangrijk dat beide partners hieraan meewerken. Je komt samen, maar het komt ook voor dat er met de partners afzonderlijk wordt afgesproken.

09a_handenDe eerste sessie is een kennismakingsgesprek, waarin de relatieproblemen en de gewenste oplossingen worden verkend. Dan volgen 2 sessies waar partners afzonderlijk komen. Zo kan er vrijuit, zonder afgeleid te worden, gesproken worden over al hetgeen van belang is. In de daarop volgende sessie wordt een begin gemaakt met de therapie en gaan we verder in op de problematiek die in je relatie speelt.

Er wordt afgesproken in wat voor frequentie je de sessies wilt volgen. Dit varieert van 1 tot 2 maal per week tot 1 maal per 2-3 weken. Je bepaalt tevens zelf de route en de snelheid van de therapie. Gaat het te snel, te langzaam, is het te moeilijk? Voor beiden geldt: je geeft aan wat je wilt. De therapie wordt hierop aangepast. Communicatie loopt als een rode draad door alle sessies. Je leert onder meer luisteren naar elkaar, elkaars “boodschap” op te pikken, Je kunt dit eventueel tijdens de sessie al oefenen.

Regelmatig wordt er geëvalueerd om te kijken of we op de goede weg zijn. Is er vooruitgang, moet er bijgestuurd worden of wellicht kan de therapie beëindigd worden? Uiteraard gaat dit altijd in overleg met jou/jullie.

Twijfels?

Misschien is er nog een aarzeling om aan de therapie te beginnen of is er bij een partner nog twijfel over het nut of het effect. Ook dit kunnen we bespreken voordat we aan de therapie beginnen.