Kinderen verwijzen.

In het verleden ging een kind alleen in therapie als er sprake was van zeer ernstige problematiek. Tegenwoordig staat bij steeds meer ouders een goede ontwikkelingsgang van het kind centraal, ter voorkoming van problemen op langere termijn. Ook op school worden remmingen in de gezonde ontwikkeling of psychosomatische klachten eerder opgemerkt en vormen aanleiding daar ‘iets aan te doen’. Hier kan de kindertherapeut uitkomst bieden. In de WaterlandPraktijk kan het kind snel terecht (géén lange wachtlijsten) zodat er snel wat aan het probleem kan worden gedaan en het kind niet hoeft vast te lopen voordat hulp aangeboden wordt. Kinderen kunnen worden aangemeld op initiatief van ouders, via de huisarts, via school of via een onderwijskundig rapport van de PCL adviescommissie.

Personal Coaching voor onderwijspersoneel.

Iedere leraar wordt dagelijks geconfronteerd met hoge eisen en een toenemende werkdruk. Het is belangrijk om in de hectiek de eigen kracht te vergroten en verbeterpunten te realiseren. In de WaterlandPraktijk krijgt u de begeleiding om professioneel en sterk in de organisatie te staan. Persoonlijke belemmeringen worden snel en effectief aangepakt in een coachingtraject, waarbij ook therapeutische technieken kunnen worden ingezet. Voor meer informatie klikt u links op de pagina op “personal coaching”. U kunt ook telefonisch contact opnemen (0299 420627) of een mail sturen naar info@waterlandpraktijk.nl.