Toestemming. Wie tekent voor de behandeling?

Als behandelaar moet ik in verband met de toestemmingsclausule op de behandelovereenkomst de juiste persoon/personen voor akkoord laten tekenen. In de meeste gevallen is dat zowel de vader als de moeder, zij hebben beiden het juridische gezag over het kind. Ik behoor dus beide ouders om hun handtekening te vragen. Vanaf het 16e levensjaar zijn beide handtekeningen van voogd of ouders niet meer nodig.

Het komt wel eens voor dat de ene ouder wel, en de andere ouder niet wil dat het kind in therapie gaat. Dat gebeurt bijvoorbeeld soms wanneer ouders niet meer bij elkaar zijn.  De wet schrijft dan voor dat ik dan niet met de behandeling mag starten. De ouder die wél een behandeling voor het kind noodzakelijk acht, kan toestemming van de rechter krijgen. De ouder dient zich in dat geval tot een advocaat te wenden. Pas wanneer de uitspraak van de rechter positief is en ik daar een kopie van het schriftelijk bewijs van ontvang, kan ik met de behandeling van het kind starten. Tot die tijd kan ik wel met de ouder die behandeling wel nodig vindt ondersteunende gesprekken voeren over het kind, maar niet met het kind.

Ouderlijk gezag. 

Soms ligt het ouderlijk gezag bij slechts 1 ouder. Bijvoorbeeld wanneer de vader nooit gezag heeft opgevraagd. Of door het overlijden van één van de ouders. Of in geval van een 1-ouder adoptie. In dat geval legt de ouder een bewijs over waaruit blijkt dat het gezag bij slechts 1 ouder ligt.

Soms is oWETBOEKnduidelijk wie het gezag over het kind heeft. Bijvoorbeeld wanneer het kind  2 moeders heeft, waarvan de moeder die het kind baarde wel het gezag heeft, maar niet duidelijk is of de andere moeder of de (biologische) vader gezag heeft.

Alle rechtbanken zijn aangesloten op het nieuwe Centraal Gezagsregister, waarin wordt bijgehouden wie het ouderlijk gezag heeft over minderjarigen. Je kunt zelf het gezagsregister bij de rechtbank (gratis) inzien, en je kunt een uittreksel opvragen (griffierechten betalen). Tussenkomst van een advocaat is daarvoor niet nodig. Het is niet altijd prettig om ouders hierom te moeten vragen. Het kost weer extra tijd en je wilt als ouder natuurlijk dat je kind zo snel mogelijk geholpen kan worden.Wil je meer over Gezag lezen?  Klik dan hier, op GEZAG

Voor uitleg over Verschil in rechten biologisch en juridisch ouderschap.

En klik op het handige stappenplan om vast te stellen hoe je juridisch ouder bent of wordt.

Instemming.

Het kind heeft  twee ouders, die beiden belangrijk zijn in zijn of haar leven. Los van het officiële gezag en los van ontmoetingsfrequentie voelt een kind zich met hen verbonden.
Als therapeut vind ik het daarom belangrijk dat beide ouders positief betrokken zijn bij het therapietraject van hun kind, ongeacht het gegeven wie ik volgens de wet wel of niet bij de behandeling behoor te betrekken.

 

Let op: vanaf 01-01-2018 worden uitsluitend kinderen vanaf11 jaar in behandeling genomen.