Bij de aanpak van deze problematiek kan naast de gangbare psycho- of gesprektherapeutische therapie ook gebruik gemaakt worden van de interventies die de hypnotherapie biedt.

Hypnotherapie voor mannen en vrouwen die seksueel misbruikt zijnHypnotherapie is therapie die tijdens een hypnose (trance) wordt toegepast. Hypnose is niets anders dan een staat van verhoogde concentratie, die je helpt om bij dingen uit je binnenwereld (je onbewuste) te komen en ze daar aan te pakken.  Wanneer je alleen op bewust en meer verstandelijk niveau blijft praten kom je hier gewoonlijk niet zo gemakkelijk bij. Je hebt (nare) ervaringen in het onbewuste opgeslagen, maar ook vele oplossingen voor je problemen zijn in je onbewuste aanwezig. Oplossingen die bij jou passen. Uiteraard kun je trauma’s nooit helemaal uitwissen. De herinnering blijft, maar de emotionele lading neemt steeds verder af. Het is dus meer dat je een litteken krijgt in plaats van die open wond waar je nog mee rondloopt.

In hypnose kun je leren om je gevoelens daadwerkelijk te veranderen, zowel op emotioneel als lichamelijk gebied.

Het is zeker niet zo dat je willoos overgeleverd zou zijn aan de therapeut. Je leert juist alle bewustzijnstoestanden (dus ook die van trance of hypnose) te herkennen en zelf te beheersen. Jij bent en blijft altijd in controle.

Wanneer je in het dagelijks leven bijvoorbeeld ‘getriggerd’ wordt en je in een nare emotie gevangen raakt, ben je feitelijk óók in trance. In hypnotherapie leer je ‘gereedschap’ gebruiken om juist UIT een dergelijke trance te gaan. Zo verwerf je méér zelfsturing in je leven.

Toepassing van hypnotherapie ¹ op de onderstaande behandelingsgebieden:

  1. Mentaal: psycho-educatie, doelen en grenzen stellen, vergroten van het zelfvertrouwen, heldere probleemanalyses stellen, bevorderen van egosterkte, klacht- en stressbeheersing (triggers), zelfbeeldcorrectie, herkenning en ombuigen van projecties, rehabilitatie van het Zelf.
  2. Fysiek: algemene en lokale lichaamsontspanning, pijnvermindering, vermindering van gevoeligheid en overprikkelbaarheid, herstel van het vegetatieve zenuwstelsel. Het zenuwstelsel wordt op een lagere basisspanning ingesteld, en zal minder heftig reageren op situaties van het dagelijks leven.

Hypnotherapie voor mannen en vrouwen die seksueel misbruikt zijnNaast een geheugen in je hoofd waar je herinneringen bewaart, zo heb je ook een lichaamsgeheugen. Wanneer je getriggerd raakt kunnen b.v. striemen rood op de huid verschijnen en nu nog pijn doen.

Het oproepen van bepaalde gedachtebeelden (imaginaties) heeft een uitwerking op het lichaam (organen, hormonen, spieren, weerstand). In hypnose blijkt dit vegetatieve vermogen vele malen groter. Je kunt daardoor allerlei fysiologische processen beïnvloeden. Ook psychosomatische klachten als hoofdpijn, buikpijn, rugpijn, maag- en darmklachten en hyperventilatie kunnen zo verminderen en zelfs verdwijnen.

  1. Psychisch: klachten als angst, paniek, depressie, slaapproblemen zijn problemen die ook goed met hypnotherapie kunnen worden aangepakt, ongeacht de oorzaak. Specifieke aspecten die bij seksueel misbruikte mensen naar voren kunnen komen zijn:

Emoties

Wanneer je iets heel naars meemaakt, ben je geneigd dat nare te willen wegstoppen. Dit overlevingsmechanisme helpt mensen door moeilijke perioden heen. Zo hoef je niet aan het nare te denken en hoef je niet te voelen hoe het voelde. Je leeft gewoon maar door.

In de acute fase is zo’n mechanisme heel handig om te hebben. Later echter komen de nadelige gevolgen aan het licht.

Niets voelen

Sommige mensen gaan bijvoorbeeld ‘niets’ voelen. Als ze toch emoties gewaarworden stoppen ze die steeds verder weg door b.v. hun leven vol te proppen met hard werken, of door klaar te staan voor iedereen. Het voordeel is dat je geen nare dingen voelt. Het nadeel is dat je aangename, liefdevolle of rustige gevoelens ook niet kunt voelen. In hypnose leer je weer prettige emoties te ervaren die je via imaginaties worden aangeboden door de hypnotherapeut. Zo worden hulpbronnen aangelegd om op terug te kunnen vallen wanneer je het moeilijk hebt. Verder kun je gevoelens van innerlijke leegte (depersonalisatie) op die wijze onderzoeken en veranderen.

Niet herinneren

Overmatige angst en stress blijken de geheugenfunctie sterk te beïnvloeden. Je kunt gebeurtenissen en gevoelens zó ver wegstoppen, dat je deze niet meer herinnert (amnesie) ².

Aanvankelijk ontoegankelijke herinneringen kunnen weer toegankelijk worden wanneer de herinnering geprikkeld wordt door specifieke aanleidingen. Ook hypnotherapeutische toepassingen kunnen herinneringen en bijbehorende emoties terugbrengen. In het onbewuste bevinden zich namelijk herinneringen en associaties daaraan.

In ander deel van de persoonlijkheid wegzetten

Sommige mensen blijken hun ervaringen te kunnen verdelen over onafhankelijk functionerende delen van de persoonlijkheid. Dit doen zij niet bewust, het is een onbewust gekozen manier om te kunnen blijven functioneren.

In de mate van afsplitsing is een continuüm te onderscheiden: het kan variëren van een bekend doch negatief beïnvloedend stukje van je persoonlijkheid (b.v. “iets van binnen dat steeds tegen mij zegt dat ik waardeloos ben”) zonder duidelijke identiteit of gevoelsleven  t/m een ernstiger vorm van afsplitsing waarbij solo functionerende identiteiten met een ander denk- en gevoelsleven dan jijzelf bestaan. (DIS)

Hoewel ik getraind ben in de behandeling van DIS en mijn specialiteit het werken met deelpersoonlijkheden is (zowel met hypnotherapeutische- als met psychodramatechnieken), ben ik van mening dat een uitgesproken ernstiger DIS problematiek multidisciplinair begeleid dient te worden. Dus door verschillende hulpverleners die samenwerken. Vanuit een gezamenlijk overleg met de cliënt en zijn/haar deelpersoonlijkheden kan ik voor een zorgvuldige verwijzing zorgdragen.

In de hypnotherapie kan bij het werken met afgesplitste delen van de persoonlijkheid de IK (hoofdpersoon) op afstand gezet worden, waardoor ‘het deel’ gemakkelijker benaderd en veranderd kan worden. (Ego-state therapie)

Het uiteindelijke doel is: integratie van deze delen in de totale persoonlijkheid.

Terug naar vroeger: regressie/reïncarnatie therapie

Bij regressie ervaar je jezelf op een jongere leeftijd, of soms in een vorig leven. Regressie kan zowel met als zonder hypnose worden toegepast. Je kunt dit vanuit het perspectief van het kind dat je vroeger was zelf ervaren. Dan voel je wat je als kind voelde. Dit is handig wanneer je bepaalde gevoelens niet kunt plaatsen.

Vaker gebruik ik een andere vorm van regressietherapie waarin je alles blijft bekijken vanuit het perspectief van de volwassene. Je daalt dan in hypnose af naar het (getraumatiseerde) kind in je. Hiervan bestaat ook een variant met minder diepe hypnose.

Deze manier van werken heeft overeenkomsten met de Past Reality Integration therapie en de Inner Child Therapy. Je leert dan contact te maken met je getraumatiseerde innerlijke kind van een bepaalde leeftijd. Je blijft zelf als volwassene ‘buiten’ de beleving van het kind. Zo sta je sterker om hem/haar te helpen en te helen. Ook de therapeut kan een gesprekje aanknopen met het gekwetste kindsdeel van je persoonlijkheid.

  1. Relationeel

Wanneer je met jezelf overhoop ligt kan dit in relaties doorspelen. Dat kan je partnerrelatie zijn (b.v. verlatingsangst), de relatie met je kind (b.v. verborgen boosheid over dat je kind het beter heeft dan jijzelf vroeger) of in contacten met andere mensen (b.v. in de werksituatie). In therapie kun je leren hoe je projecties kunt herkaderen, hoe je ophoudt met voor anderen te denken en hoe je eigen frustraties en angsten die je daarbij ervaart tot de bron ervan kan herleiden en kan aanpakken.

Ook je partner kan hier terecht, solo of samen met jou.

  1. Seksueel

Hypnotherapie voor mannen en vrouwen die seksueel misbruikt zijnSeksuele problemen zijn op te lossen. Als seksuoloog heb ik daartoe de mogelijkheden in huis. Ook hypnotherapie is binnen de seksuologische praktijk toepasbaar.

Na seksueel misbruik ontstaan nogal eens (afweer-)reflexen die je kunnen belemmeren om te genieten van de lichamelijke en geestelijke beleving van seks. Reflexen vinden onbewust plaats en leiden dan mogelijk tot pijn of verkramping. Via hypnotherapie is het onbewuste positief te beïnvloeden.

Verder kun je in de therapie ondermeer nagaan hoe het zit met intimiteit, orgasmeproblemen, erectieproblemen, afkeer, verwarring over of je homo- of heteroseksueel bent en of je zo geboren of geworden bent, afwijkende voorkeuren, een nieuwe relatie aangaan, opwindingsproblemen, dwangmatige seks.

Het kan zijn dat je door het lezen van bovenstaande een vraag wilt stellen of nieuwsgierig bent geworden hoe snel je een afspraak kunt maken. Bel of mail gerust, al je vragen worden beantwoord!

¹ Let op: niet elke hypnotherapeut werkt volgens deze aanpak. Er zijn verschillende stromingen en opleidingsniveaus. Mijn werkwijze berust op uitgebreide ervaring en hypnotherapeutische specialisaties. Daarbij integreer ik toepassingen vanuit de psychotherapie, NLP, integratieve kindertherapie en seksuologie.

Wanneer je besluit naar een hypnotherapeut te gaan, vraag dan altijd naar diens werkwijze, ervaring met deze problematiek en lidmaatschap van een van de beroepsverenigingen.

² Waar of niet waar? Discussie omstreden herinneringen.

Het onbewuste drukt zich uit via beelden en andere associaties. Een opkomend beeld of een droom is de uitbeelding van iets wat je emotioneert. Dit hoeft jou zelf niet persé overkomen te zijn, maar je gevoelens zijn werkelijk. Hierdoor kan een vertekening van de feitelijke werkelijkheid ontstaan. Juist aan hypnotherapiecliënten verstrek ik aanvullende informatie, opdat zij zich niet verliezen in fictieve herinneringen.