Aanmelding

Na de aanmelding krijgen de ouders een vragenlijst toegestuurd of gemaild. Hierop vullen de ouders de persoonlijke gegevens, ontwikkelingsaspecten en het ervaren probleem van het kind in. Deze ingevulde vragenlijst wordt nog vóór het eerste (ouder-)bezoek geretourneerd, zodat de kindertherapeut deze gegevens als voorbereiding op het gesprek kan doornemen.

Eerste sessie

therapieverloop in de Integratieve KindertherapieDe eerste sessie (= 1 uur) maken ouders en therapeut wederzijds kennis. In dit oudergesprek wordt met beide ouders gezamenlijk besproken wat hun visie op het probleem of de klacht van het kind is en wat hun individuele ervaringen hiermee zijn. Het kind is daarbij niet aanwezig.

Wanneer (gescheiden) ouders echt niet in staat zijn gezamenlijk op het oudergesprek te verschijnen, is het mogelijk om voor elke ouder afzonderlijk een oudergesprek te houden.

Exploratiefase

therapieverloop in de Integratieve KindertherapieDaarna volgt de exploratiefase van 5 sessies met het kind. Hierbij komt de therapeut tot een diagnose. Er wordt onderweg gebruik gemaakt van allerlei hulpmiddelen, zoals knuffels, zwaarden en pistolen, spelletjes, speelgoed, diverse interventietechnieken en eventueel meegebracht materiaal van het kind. Om het kind optimaal te kunnen helpen sluit de therapeut volledig aan bij de communicatievorm van het kind. Kinderen kunnen praten, maar sommige zwijgen liever. Kinderen kunnen spelen, maar sommigen lezen liever een boekje. Kinderen zijn bereid om in therapie te gaan, maar sommigen willen niet. Alle kinderen hebben recht op een speciale en op hun behoefte toegespitste benadering.

Na deze exploratiefase volgt een gesprek met de ouders over de gestelde diagnose en het behandelingsplan. Ook wordt het verdere verloop van de behandeling besproken. Al naar gelang de duur en de soort klacht volgt om de 5 sessies een oudergesprek waarin de ouders adviezen mee krijgen. Het succes van de behandeling hangt daar onder meer vanaf.

Stel dat het kind geen klacht heeft, terwijl wel duidelijk is dat er een probleem is?

Wanneer er een probleem is waarvan je als therapeut en als ouders vindt dat deze klacht moeten worden opgelost ten bate van het kind, terwijl het kind geen klacht ervaart, dan zal de therapeut het kind vertellen: Je ouders denken dat er een probleem is… jij niet. Wat vind je daarvan? Kan het zijn dat jij nu met het volgende probleem zit: Je ouders begrijpen je niet?

Zijn er ook kinderen, die niet geholpen kunnen worden met deze vorm van therapie?

Psychotische kinderen, kinderen met een vitale depressie, of met een sterk narcistische persoonlijkheid lijken niet door deze therapie geholpen te kunnen worden. Dat geldt ook bij psychopathie en wanneer het een gezond kind betreft dat uit een zeer gesloten gezinssysteem komt. In dit laatste geval zullen de ouders niet mee (kunnen) werken aan de verandering van hun kind.
Wanneer een van de ouders het kind diens behandeling weigert, dan kan er geen behandeling plaatsvinden. Zie daarvoor de volgende pagina.

 

Let op: vanaf 01-01-2018 worden uitsluitend kinderen vanaf11 jaar in behandeling genomen.