JeugdwetVanaf 2015 is de Jeugdwet van kracht. Dan wordt de zorg voor jeugd helemaal ondergebracht bij de gemeente. Samen met de provincie heeft zij de verantwoordelijkheid voor de zorg.

Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft een gemeente 5 functies in de ondersteuning van en zorg voor kinderen, jongeren en hun ouders:

  • informatie en advies geven;
  • signaleren van problemen bij opgroeien en opvoeden;
  • zorgen dat kinderen, jongeren en hun ouders de juiste hulp krijgen;
  • pedagogische hulp geven;
  • coördineren van zorg.

Binnen een gemeente kunnen verschillende instanties dit aanbod verzorgen. Meestal gaat dit via het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Sinds 01-01-2017 stopt de mogelijkheid van een behandelingstraject in de WaterlandPraktijk wat via de gemeente loopt. Wel blijft de mogelijkheid om via “de vrije markt” zoals hieronder beschreven wordt hulp aan zowel kinderen als aan ouders te verwezenlijken.

De vrije markt

Het is voor ouders goed om te weten dat onze hulp ook op de vrije markt toegankelijk is, los van gemeenten. Gelukkig is het zo dat de meeste zorgverzekeraars ook in 2020 de kinder- en jeugdtherapie gedeeltelijk vergoeden via de verschillende aanvullende verzekeringspakketten. Bel even naar de praktijk als je wilt dat we je helpen uitzoeken of jouw verzekeringspakket daarin voorziet.

Let op: vanaf 01-01-2018 worden uitsluitend kinderen vanaf 11 jaar in behandeling genomen.