EMDR staat voor Eye Movement Desensitzation and Reprocessing.

De behandelingsmethode EMDR wordt toegepast bij de behandeling van traumatische gebeurtenissen en het ongevoeliger maken voor fobische klachten die een duidelijke oorzaak hebben.

Klachten die zijn ontstaan als gevolg van beschadigende ervaringen kunnen in je zenuwgestel blijven hangen. Zo ongeveer te vergelijken met een schrikreactie, die ook enige tijd in je systeem kan blijven. Gewoonlijk verwerk je die “vanzelf”.

Wanneer de verwerking niet op gang komt, dan kan EMDR als behandelingsmethode worden ingezet. Dit activeert het natuurlijke vermogen om akelige ervaringen (alsnog) te verwerken, met de bedoeling daarmee je klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Kort samengevat: je vertelt over een gebeurtenis die je dwars zit, vervolgens staan we stil bij het beeld dat nu op dit moment het akeligst voelt. Daar concentreer je je dan op, terwijl je met je ogen de (heen en weergaande) beweging van opgehouden vingers van de therapeut volgt. Men vermoedt dat de oogbewegingen het verwerkingsmechanisme in de hersenen opwekt, ongeveer zoals tijdens de REM-slaap.Ook bilaterale audiostimulatie kan het informatie-verwerkings-systeem in de hersenen stimuleren. Als je het eens wilt zien kun je op YouTube eens kijken naar:   EMDR eerste keuze behandeling

EMDR voor Kinderen

   –EMDR Kinderen

   –EMDR Jongeren

   –EMDR Ouders en verzorgers