Lucia 10 juni 2014 kleiner
Mijn naam is Lucia Rademaker (1954). Naast integratief kindertherapeut ben ik ook Kid’s Skill Ambassador, hypnotherapeut, personal coach, NLP-practitioner, ECP-houder (ECP = Europees Certificaat Psychotherapie),  relatietherapeut en seksuoloog. Kinderen kunnen bij mij ook terecht voor EMDR.

Als docent ben ik 12 jaar verbonden geweest aan de Academie voor Pscyhotherapie waar ik ook enkele organisatorische functies vervulde. Naast individuele consulten in de praktijk te Purmerend was ik 12 jaar extern vertrouwenspersson van de Van Kampen Groep te Hoorn, en verzorg ik verschillende trainingen op het gebied van psycho- en hypnotherapie, kindertherapie, seksualiteit en seksueel misbruik, o.m. bij BGL & Partners te Hoofddorp. Ook voor leertherapie, supervisie en coaching kunnen mensen bij mij terecht.

Kinderen hebben echter mijn speciale aandacht.

De kennis over het onbewuste, die ik als hypnotherapeut in huis heb, maakt dat ik gemakkelijk gebruik kan maken van spontane trancemomenten van het kind om verschillende interventies te doen:

  1. werken met visualisatie, sprookjes, therapeutisch spel, metaforen en verhalen
  2. suggestietherapie
  3. imaginatie technieken waarbij het kind ontspannen passief luistert, of juist actief in de binnenwereld veranderingen aanbrengt.

Door me rechtstreeks te richten tot het onbewuste worden (naast de psychische-) ook fysiologische processen therapeutisch beïnvloed. Het is prettig dat daardoor allerlei somatische en psychosomatische symptomen en kwalen kunnen worden aangepakt en opgelost.

Mijn uitgangspunt hierbij is steeds dat het kind op bewust en onbewust niveau veel verschillende hulpbronnen heeft, die hem of haar kunnen helpen te bereiken wat hij/zij wil.

Met mijn invoelend vermogen en een grote rugzak vol ervaring werk ik graag met kinderen in alle openheid en met humor. Ik vind niets gek of raar, wat iemand ook vertelt of doet. Ik stem af op het karakter en de persoon van het kind, diens persoonlijke omstandigheden en behoeften. En je kan ook met me lachen.

Let op: vanaf 01-01-2018 worden uitsluitend kinderen vanaf11 jaar in behandeling genomen.