Overweldigende gebeurtenissen zoals seksueel misbruik (éénmalig of gedurende een langere periode) tasten de basisveiligheid en het zelfbeeld van een kind sterk aan.

Behandeling van kinderen na seksueel misbruikGevolgen hiervan zijn ondermeer een verstoorde emotionele huishouding, verstoringen in het geheugen en ook in de lichaamsbeleving. Het kind heeft door het verhoogde niveau van stresshormonen een grotere kans op lichamelijke klachten en het slaapt slechter (nachtmerries). Ook kan het kind in verwarring zijn over wie je wel of niet kunt vertrouwen. Als iemand zoiets met je kan doen, wat kun je dan van anderen verwachten?

Ook kan het kind last hebben van flashbacks, aanklampend gedrag, gebrekkige concentratie, korte aandachtsspanne, seksuele gedragsproblemen, repeterend dwangmatig spel, vermijdend gedrag, regressief gedrag (bed/broekplassen/poepen), of is het kind prikkelbaar, vermijdt het plaatsen of personen en nog veel meer.

Je kunt hier klikken wanneer je er meer over wilt lezen. Ook de website www.seksueelmisdrijf.nl is zeer informatief.

Wanneer het seksueel misbruik gestopt is, kan het kind hier in therapie

De kindertherapeutische behandeling van deze problematiek vindt plaats vanuit allerlei invalshoeken, passend bij het kind. Via muziek, spel, beweging, tekenen, praten.

We praten o.a. over wat er is gebeurd, over dat het kind daar geen schuld aan heeft, we jagen nachtmerries weg en maken mooie dromen, we oefenen alternatief gedrag, bijvoorbeeld het aangeven van grenzen, d.m.v. rollenspelen of toneelstukjes. Ook leert het kind hoe het veilig boos kan zijn en zichzelf geen pijn doet. We hebben het over het verschil tussen goede en slechte geheimen, en hoe je de baas over je gevoelens en gedachten kunt worden.

Het kind leert verder hoe het kan ontspannen en het leert over veiligheid (zelfverdediging en assertiviteit)

Ouderbegeleiding

Het is belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van waar het kind in therapie mee bezig is. Als het kind bijvoorbeeld thuis oefent hoe het veilig boos kan zijn, dan wil je dit als ouder kunnen begrijpen. De ouderbegeleiding is daarom onderdeel van de therapie voor het kind.

Behandeling van kinderen na seksueel misbruikSoms raken ouders in verwarring over of het een probleem is van het kind of een probleem met het kind. Dit wordt in de therapie duidelijk en in het laatste geval kunt u rekenen op opvoedingsondersteuning als onderdeel van de ouderbegeleiding.

Ook voor ouders zelf kan het zeer ingrijpend zijn wanneer hun kind met deze problematiek worstelt. Hoe ga je met je eigen emoties aan de slag? Hoe ga je om met gevoelens van schuld, verdriet of woede? Soms gebeurt het dat bepaalde dingen je herinneren aan periodes uit de eigen kindertijd, waardoor je als ouder ontdekt dat je zelf therapeutische ondersteuning nodig hebt. Je kunt dit hier in de praktijk of via een verwijzing naar een collega-therapeut gaan aanpakken

Let op: vanaf 01-01-2018 worden uitsluitend kinderen vanaf 11 jaar in behandeling genomen.